Now showing items 1-3 of 3

  • Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin konu bakımından yetki sınırları 

   Yılmaz, Halit (İstanbul Hukuk Mecmuası, 2020)
   2017 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ile halk tarafından seçilen ve yürütme organının makamında tecessüm ettiği Cumhurbaşkanına herhangi bir kanuna dayanmak zorunda olmayan kararnameler çıkarma yetkisi vermiştir. ...
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin yargısal denetimi 

   Yılmaz, Halit (Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019)
   Anayasa değişikliği ile kabul edilen kendine özgü bir hükümet sistemi yanında kamu hukuku gündemimizde tartışılmaya başlanan önemli bir konu Cumhurbaşkanlığı kararnameleridir. Kararnamelerin yargısal denetimi Anayasa ...
  • İdare hukuku açısından Anayasa Mahkemesi kararlarının zaman içindeki etkisi 

   Yılmaz, Halit (Adalet Yayınevi, 2020)
   Modern kamu hukuku düşüncesi kamu gücünü kullanan devlet erkine güvensizlik temeli üzerine kurulmuştur. Belki de bu nedenle, yasama organının seçime dayalı demokratik bir meşruiyetinin bulunması, onun iradesinin anayasaya ...