Now showing items 1-2 of 2

  • Çalışanların psikolojik sermaye alt boyutlarının demografik özellikler bağlamında değişkenliği 

   Şen, Cem; Mert, İbrahim Sani; Eroğluer, Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019)
   Psikolojik sermaye örgütsel davranış alanında son yıllarda üzerinde önemli çalışmaların yapıldığı bir konu olmuştur. Literatürde umut, iyimserlik, dayanıklılık ve öz-yeterlilik boyutları ile incelenen psikolojik sermaye ...
  • Gayri resmi iletişimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 

   Mert, İbrahim Sani; Bekmezci, Mustafa; Eroğluer, Kemal (Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2019)
   Her başarının temelinde iletişim bulunmaktadır. İnsanların karşılıklı iş birliği içinde çalışabilmesi birbirleri ile iletişim kurmasına bağlıdır. Örgütteki iletişim, resmi ve gayri resmi iletişim olmak üzere ikiye ayrılır. ...