Now showing items 1-2 of 2

  • Antalya destinasyon kişiliğinin keşfi üzerine nitel bir araştırma 

   Güzel, Fatma Özlem; Şahin, İlker; Yağmur, Yenal; Erdem, Özkan; Karasakal, Sezer; Ünal, Caner (1. Uluslararası Antalya Kongresi, 2018)
   Destinasyonlara atfedilen kişilik özelliklerine ilişkin algıların keşfedilmesi küreselleşen dünyada sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı, Antalya destinasyon kişiliğine ...
  • Antalya’nın destinasyon kişiliği ve imajına ilişkin keşfedici bir araştırma 

   Şahin, İlker; Güzel, Fatma Özlem; Yağmur, Yenal; Erdem, Özkan; Karasakal, Sezer; Ünal, Caner (Journal of Yasar University, 2018)
   Destinasyonlara atfedilen kişilik özellikleri ve destinasyon imajı algılarının keşfedilmesi, küreselleşen dünyada sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı, Antalya destinasyon ...