DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

 • Personel güçlendirmenin iş performansına etkisinde örgütsel desteğin aracılık rolü 

  Çalışkan, Abdullah; Turunç, Ömer; Mert, İbrahim Sani (Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019)
  Bu çalışmanın amacı personel güçlendirmenin dört boyutunun, çalışanların iş performansına etkisi ve bu etkide örgütsel desteğin aracılık rolünün tespit edilmesidir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişki; faktör analizi, ...
 • Duygusal emek ile işe yabancılaşma ilişkisinde psikolojik sermayenin düzenleyici rolü 

  Aslan, Hüseyin; Mert, İbrahim Sani (Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019)
  Turizm işletmelerinde ürün ve hizmetlerin üretildiği anda tüketilmesi özelliği çalışanlar ile müşteriler arasında etkileşim yaşanmasına neden olmaktadır. Bu etkileşimde çalışanların müşterilere davranışları aracılığıyla ...
 • Çalışanların duygusal emek düzeylerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi 

  Aslan, Hüseyin; Mert, İbrahim Sani (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2019)
  Bu çalışmanın amacı demografik değişkenlerin çalışanların duygusal emek kullanım düzeylerine olan etkisi belirlenmeye çalışmaktır. Bu amaçla Gaziantep, Adana ve Osmaniye illerindeki dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan ...
 • Gayri resmi iletişimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 

  Mert, İbrahim Sani; Bekmezci, Mustafa; Eroğluer, Kemal (Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2019)
  Her başarının temelinde iletişim bulunmaktadır. İnsanların karşılıklı iş birliği içinde çalışabilmesi birbirleri ile iletişim kurmasına bağlıdır. Örgütteki iletişim, resmi ve gayri resmi iletişim olmak üzere ikiye ayrılır. ...
 • Fairness reactions to personnel selection methods: a field study in the Turkish sample 

  Mert, İbrahim Sani; Gürbüz, Sait (İş ve İnsan Dergisi, 2019)
  The current study examines the fairness reactions to 10 personnel selection methods in a sample consists of 240 Turkish university senior students. According to the findings of the study, interviews were the most favorably ...

Daha Fazla